PERSBERICHT

De geestelijke gezondheidszorg lijkt wel een soapserie te worden waarbij nieuwe ontwikkelingen gepaard gaan met spanning, vreugde en drama. Kwaliteit van zorg is het motto maar kostenbeheersing is het doel. Deze soap gaat om traditionele relaties, nieuwkomers, geld en macht en is uiteraard doorspekt met systemische problemen. De rol van ‘bad guy’ en ‘good guy’ wisselen voortdurend.
Een pleidooi voor behoud van beroepskwaliteit
Frits Bosch (eerstelijnspsycholoog) en Henk Kik (psychotherapeut) bieden in hun blog: Reorganiseren en saneren in de vrijgevestigde GGZ? Een pleidooi voor behoud van beroepskwaliteit een blik achter de schermen van deze soapserie. Zij stellen onder andere de betrouwbaarheid van gemaakte veldafspraken ter discussie, verhelderen de verkeerde prikkels in het declaratiesysteem en wijzen op de benarde positie van de vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.
Geloofwaardigheid van de GGZ
De geloofwaardigheid van de GGZ is hierbij wellicht wel aan de orde. De burger en de zorgverlener begrijpen het niet meer. Zorgpremies gaan omhoog, evenals het eigen risico terwijl de winsten van de zorgverzekeraars enorm stijgen. Het College voor Zorgverzekeringen stelt een onwerkbaar onderscheid voor tussen klacht en stoornis die de zorgverlener in het belang van de patiënt verleidt tot het opschalen van de klachten tot een stoornis (terwijl een stoornis niet meer is dan een cluster van klachten op basis van consensus). Eerstelijnszorg is het devies en wordt uitgebreid, maar deze uitbreiding wordt vervolgens ingevuld door tweedelijns organisaties (met dito overhead). Goedkope en effectieve (vrijgevestigde) zorg wordt in een onmogelijke concurrentiepositie geplaatst. De wens tot meer samenwerking sterft een tragische dood in de huidige op macht gebaseerde zorgmarkt…
Het veld komt in opstand!
Dineke Smit publiceerde het artikel Bezuiniging: samen werken, niet samen vechten! in GZ-PSYCHOLOGIE. Lex Vendrig schreef in een helder betoog over de vraag Wie moet hoofdbehandelaar zijn? eveneens in het vaktijdschrift GZ-PSYCHOLOGIE. Hetzelfde tijdschrift bood in een volgend nummer uitgebreid aandacht aan legio reacties op dit artikel. Janneke Luteyn (eerstelijnspsycholoog) haalde zo’n kleine 1.500 handtekeningen op met haar petitie Waarborg de psychologische zorg!. Frits Bosch en Henk Kik beschreven een overzicht van de vele perverse prikkels in de ggz.
Het wachten is op de cliffhanger
Het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2013-2014 leek op een goed begin van transparante afspraken. Maar zoals dat meestal gaat in soapseries zijn er kinken in de kabel, zijn er vertragingen door onbekende oorzaak, is er sprake van macht en intriges en wordt er uitgekeken naar de cliffhanger vlak voor het zomerreces…

Noot voor de redactie
Het artikel van Bosch en Kik is in korte tijd minstens 2500 keer bekeken en wordt flink rond getwittert. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Frits Bosch (eerstelijnspsycholoog van het eerste uur) of Henk Kik (psychotherapeut).
Frits Bosch: 06-28702245 fri.bosch@kpnmail.nl
Henk Kik : 06-53925885 h.kik@persoon-en-context.nl

Advertenties